Nattvandrarna Falköping

Föreningen Nattvandrarna i Falköping är en ideell   uppbyggd förening . Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

Vi finns ute kvällar och nätter på fredagar  samt på festivaler och högriskhelger.
Våra volontärer är vuxna över 25 år som är goda förebilder för unga. Målet är att finnas till hands för att kunna sätta gränser, skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det behövs. Alla nattvandrare bär den lätt igenkännliga gula jackan när de är i tjänst.

Nattvandrarna i Falköping:

  • Förebygger drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse

  • Informerar och utbildar medlemmarna om regelverk, etiska regler, rättigheter och skyldigheter inom nattvandrarföreningar.

Vem kan bli Nattvandrare?

Du behöver inte vara någon speciell slags människa. Du behöver inte heller satsa all din fritid. Varje insats, stor eller liten, är lika välkommen. Vi ställer dock några krav på dig eftersom du kommer att utgöra en förebild för ungdomarna. Du måste därför förstå ditt ansvar och din roll som vuxen i förhållande till ungdomarna.

Du bör:

  • Bör vara 25 år och uppåt, ha en personlig mognad, stabilitet och sunt förnuft.

  • vara ödmjuk, intresserad av människor och ha förmåga till insikt och inlevelse.

  • vara lyhörd, kunna förstå och rätt bedöma problem som är vanliga hos ungdomar.

  • kunna sätta gränser på ett fast och ärligt sätt.

  • inte ha missbruksproblem eller uppträda påverkad bland ungdomar.

  • inte vara inblandad i kriminalitet.

För det mesta handlar verksamheten helt enkelt om att finnas till hands.
           
En lättsam kontakt är i de flesta fall tillräckligt för att ha ett positivt inflytande på ungdomarna. Andra gånger kan ett ingripande behövas för att hjälpa en tonåring som är påverkad eller för att förhindra våld.
           
Vi får absolut inte agera vaktstyrka, utan ska bara ha en lugnande effekt och förhindra brottslighet med vår närvaro.
             
Dessutom får vi inte störa det normala ungdomslivet utan vi måste också låta ungdomarna ha kvar sina ungdomsaktiviteter.